Vásárlási feltételek

Bevezető
 

Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - a forgalmazott termékek internetes Parfum.hu Hungary Kft. oldalon történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a parfum.hu oldalon található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja az alábbi telefonszámot: +3620 987-87-86

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit. A jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó, mint a parfum.hu weboldalt üzemeltető cég, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

 

A Vevő a parfum.hu oldalon megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket.

 

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha a parfum.hu weboldalt a korábbiakban már használta. A Webáruházban feltüntetett tartalom nem minősül ajánlattételnek, az eladót – a megrendelés beérkezésével – nem köti adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség.

 

A szerződés létrejötte
 

A parfum.hu használata során nem jön létre jogviszony a Vevők és a Parfum.hu Hungary Kft. között.

A parfum.hu oldalon leadott megrendelést a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, különösen de nem kizárólagosan akkor, ha a megrendelt Termék nincs készletében, vagy bármilyen adminisztrációs okból kifolyólag a weboldalon közölt adatok helytelenek voltak.
Az Eladó nem köteles olyan megrendelést teljesíteni, amely szerinti igény meghaladja a Pénzügyminisztérium által kiadott állásfoglalás szerint megállapított normális kereskedelmi mennyiséget, függetlenül attól, hogy a megrendelést egyszerre vagy részletekben adja le ugyanazon a Vevő. E szabály alkalmazásában ugyanazon vevőnek minősül az a vevő is – és így a szállítás megtagadható – aki egy az eladóhoz korábban megérkezett megrendelést követően adja le megrendelését és a szállítási cím megegyezik a korábbi vevő adataival, ez esetben a megrendelt termékeket Eladó jogosult összeszámítani és arra úgy tekinteni, mintha a megrendelést ugyan az a személy adta volna le.
A megrendelés elküldését követően az informatikai rendszer automatikusan létrehozott válaszüzenetet (automatikus válasz) küld a Vevő által megadott elektronikus levelezési címre, amely a leadott megrendelés rendszerünkbe való érkezéséről tájékoztatja a Vevőt. Az automatikus válasz – amennyiben a jelen szerződési feltételek eltérő rendelkezést nem tartalmaz – nem minősül a megrendelés olyan tartalmú és joghatással bíró visszaigazolásának, amely szállítási szerződést hoz létre, és amelyből Eladó szállítási kötelezettsége fakad. A Vevő nem jogosult igényt támasztani Eladóval szemben az automatikus válasz üzenetben foglalt tartalomra hivatkozással. A megrendelt termékek szállításáról, és így az egyes termékek vonatkozásában létrejött szállítási szerződésről az Eladó az automatikus válasz üzenetet követően a Vevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött elektronikus levél formájában tájékoztatja a Vevőt a várható szállítási nap megjelölésével együtt (megrendelés visszaigazolás). Amennyiben ilyen üzenetet Vevő a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon belül nem kap, az automatikus választ kell a megrendelés visszaigazolásának tekinteni. A megrendelés visszaigazolás a leadott megrendeléstől eltérő tartalommal is létrejöhet, mely esetben Vevő jogosult dönteni, hogy az így módosított ajánlatot elfogadja-e. Amennyiben Vevő a módosított ajánlatot elfogadja, a szerződés a felek között az írásbeli levelezésben foglalt és mindkét fél által elfogadott tartalommal jön létre. Amennyiben az Eladó arról tájékoztatja elektronikus levélben a Vevőt, hogy a megrendelt termékek – bármely okból – nem szállíthatók, az Eladó a szerződéskötést a levél megküldésével megtagadhatja és így a felek között szerződés nem jön létre.

 

Árak, fizetési mód és fizetés


A Vevők a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatják meg a megrendelőlapon feltüntetett termékeket. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart. A parfum.hu oldalon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót. A megrendelés visszaigazoláson külön tételként feltüntetésre kerül, a kiszállítási költség, ami a parfum.hu oldalon a Vevő számára jól látható helyen került feltüntetésre.

A termékek vételárának kifizetése kiszállításkor, utánvéttel vagy átutalással történik. Az utánvét az jelenti, hogy a termékek árának, illetve a házhozszállítás díjának kifizetése készpénzfizetéssel, a termék átvételekor esedékes. Az átadásra a termék árának megfizetését követően kerül sor.

A Vevő banki átutalással is fizethet. Ez esetben a vételárat és a szállítási költségeket a Vevő a Parfum.hu számlájára előre átutalja, melynek megtörténtéről és a befizetett összegnek az Eladó számláján történő jóváírásáról Eladó bankjától értesítést kap. Az Eladó kötelezettségei a vételár jóváírásáról szóló banki értesítés napján állnak be. Amennyiben az Eladó a terméket - bármely okból - nem tudja a Vevőnek 8 munkanapon belül leszállítani, úgy a teljes összeget köteles neki visszautalni 8 munkanapon belül. (erről az Eladó köteles a Vevőt elektronikus formában értesíteni). A szerződés létrejöttére és az Eladó elállási és rendelés visszautasítási jogára banki átutalás estén is irányadóak a fenti szabályok. Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után száll át.

 
A jótállás (garancia) és a szavatosság


A parfum.hu oldalon megrendelt termékekre valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a parfum.hu oldalon megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek.

 
A felelősség korlátozása


A Parfum.hu Hungary Kft. nem vállal felelősséget a parfum.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.

Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között - nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.

 
A termék visszaszolgáltatása


A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

Ebben az esetben webáruházunk a termék visszaérkezésétől számított 30 napon belül postai utalványon (vagy banki átutalás formájában) megtéríti a teljes vételárat a Vevő részére.

 

A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt terméket nem tudja eredeti csomagolásban (doboz + fólia) visszaszolgáltatni. Teszterek esetében a csomagoláson általában nincs fólia, ezért azokat dobozzal együtt történő visszaszolgáltatás esetén (amennyiben az üveg tele van) mindenképpen cseréljük vagy térítjük.

 

A 17/1999 kormányrendelet 5/c. pontjában leírtak szerint, amennyiben Önnek a megvásárolt termék kibontás után nem tetszik, akkor (bontott, kifújt) a természeténél fogva és higiéniai okok miatt a termék árát nem tudjuk téríteni.
(Kivételt képez ez alól, ha a termék minőségében (külső vagy belső) alapvető eltérést tapasztal. Pl: szúrós illat, elszíneződött folyadék az üvegben, sérült porlasztó, üvegből hiányzó műanyag szál, egyéb külső sérülések a dobozon belül)

 

Hibás termék esetén (sérült üveg vagy szórófej, megváltozott illat) a vevő akkor is élhet elállási jogával (vagy kérheti a termék cseréjét), ha a terméket kibontották.
A szavatossági igény érvényesítéséből eredő cserére a termék átvételétől számított 2 (kettő) hónapon belül van lehetőség.
Vitás esetben a bevizsgálás költségei a Vevőt terhelik, amennyiben a jogos szavatossági igény bebizonyosodik, úgy ezen költségeket megtérítjük.

 

Adatvédelmi információk
 

A Parfum.hu Hungary Kft. online parfümáruház bizalmasan kezeli és biztonságosan őrzi Vevői személyes adatait.

 

A Vevőnek nem kell regisztrálnia magát. A vásárlás során kötelezően megadott adatokat az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényt figyelembe véve kezeljük.

 

Vásárlóink személyes adatait bizalmasan kezeljük, ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Kivételt képeznek azok az információk, melyek a megrendelt termék kézbesítéséhez vagy szállításához szükségesek a Magyar Postának.

 

A Vevő bármikor kérheti személyes, korábban megadott adatainak törlését a Parfum.hu Hungary Kft. adatbázisából.

 

A Parfum.hu Hungary Kft. jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a megrendelő, regisztrációs űrlapon. (Hiányos adatok esetén a megrendelések 5 munkanap után automatikusan törlődnek.)

 

A regisztrált felhasználó (hírlevél) regisztrációját bármikor megszüntetheti. A regisztráció megszüntetésére vonatkozó igényét elektronikus formában jelezheti számunkra a kapcsolat linkre kattintva az üzenő fal használatával.

 

Egyéb feltételek


A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A Vevő a rendelés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Vásárlási feltétekben foglalt valamennyi feltételt.

 

A Parfum.hu Hungary Kft. weboldala szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon megjelenített tartalmat, ill. részeit a saját személyes használattól eltérő célra kizárólag a Parfum.hu Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, tárolni, kinyomtatni, terjeszteni és átruházni.

 

Ár és határidő változtatás joga


A Parfum.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Parfum.hu áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.

 
Módosítások


Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Parfum.hu áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Szabályzat elfogadása

A Parfum.hu áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

loader
Facebook Instagram